MUČENÍK

Národné divadlo moravsko-sliezske, Ostrava

O predstavení

Hra rozhnevaného štyridsiatnika Mariusa von Mayenburga má v dobrom slova zmysle punc hry politickej, ktorej aktuálnosť je dnes dokonca väčšia než v čase vzniku, lebo ju násobí utečenecká kríza a explozívny nárast fašizujúceho extrémizmu, najmä v krajinách bez utečencov (hádajte, v ktorých). (Divadelní noviny)

Študent Benjamin sa plne ponoril do čítania Biblie. Od toho momentu začne Kristove slová a skutky chápať doslovne, dokonca až prekrútene. Z viery sa stáva fanatizmus, ktorý postihuje a atakuje aj okolie. Spolužiaci, učitelia i matka sami nevedia, čo sa s, ale najmä v Benjaminovi deje. A nedokážu ani len predpokladať následky, keď sa situácia vyostrí. Demagógia, neláskavosť za rúškom viery dokážu ovplyvniť chod školy a vstúpiť do všetkých vzťahov. Nielen do tých Benjaminových. Ako sú škola a rodina vôbec pripravené reagovať na fundamentalistické myslenie i konanie? Matka, bezmocná samoživiteľka, sa spolieha na výchovu učiteľov. Riaditeľ nechce mať problémy. Tak sa nájde učiteľka biológie, ktorá sa nikdy nevzdáva, ak ide o pravdu. No kto sa v súboji ukáže ako väčší fanatik? A čo robiť, keď sloboda jednotlivca začne obmedzovať celok? Ako spoznať hranicu medzi toleranciou a laxnosťou prameniacou z neschopnosti prijať zodpovednosť? Náboženský fundamentalizmus sa môže dnes prejavovať v rôznych podobách. Čo ak by západoeurópsky pubertiak prepadol kresťanskému fanatizmu? V hre Mučeník hľadá súčasný nemecký dramatik Marius von Mayenburg rôzne odpovede.

2 hodiny s prestávkou

Inscenáciu uvedieme s anglickými titulkami.

Inscenačný tím

Preklad Kateřina Bohadlová
Réžia Janusz Klimzsa
Dramaturgia Sylvie Rubenová
Scéna Martin Víšek
Kostýmy Marcela Lysáčková
Výber hudby Robert Finta

Obsadenie

Willy Batzler (riaditeľ) František Strnad
Erika Roth (biológia, chémia, zemepis) Lucie Končoková
Markus Dörflinger (dejepis, telocvik) Petr Houska
Farár dieter menrath (náboženstvo) František Večeřa
Benjamin Südel (žiak) Robert Finta
Inge Südel (jeho matka) Petra Lorencová
Georg Hansen (žiak) Mikuláš Bukovjan
Lydia Weber (žiačka) Izabela Firlová

Ceny vstupeniek Kúpiť vstupenky

Jednotná kategória 14 €